P. Rotola-Pukkila Oy:n ympäristöohjelman tavoitteena ovat ympäristöä säästävät ja pitkäjänteiset ratkaisut jätteiden käsittelyssä, energiapolitiikassa sekä raaka-aineitten ja tarvikkeiden käytössä.
 

1. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Pakkausjäte
Teemme lähes kaiken itse eli ostamme pääasiassa raaka-aineita, joiden toimittamisessa tarvitaan vain vähän pakkausmateriaaleja. Lajittelemme kaikki pahvit ja paperit ja toimitamme ne kierrätykseen. Raaka-ainepakkauksien metallikiskot silppuamme, varastoimme ja toimitamme edelleen kierrätettäviksi. Pakkausmuovin lajittelemme ja käytämme osittain uudelleen pakkauspehmikkeenä vientikuljetuksissa ja loput toimitamme Oy Botniarosk Ab:lle, joka käyttää sen energiantuotantoon.

Tuotannossa syntyvä jäte
Kaikki tuotannossa syntyvä jäte on polttokelpoista ja käytämme sen omaan energiantuotantoon nykyaikaisessa lämpökeskuksessa. Tähän toimintaan on olemassa ympäristöviranomaisten hyväksyntä.

Muut jätteet
Muuta jätettä syntyy erittäin pieniä määriä ja niiden käsittelyn hoitaa Oy Botniarosk Ab.

Ongelmajätteet
Toimintamme laadusta johtuen myös ongelmajätettä syntyy erittäin vähän. Toimitamme kaikki ongelmajätteet lajiteltuina Lassila & Tikanojalle. Kuljetuskaluston ja kaasutrukkien öljyt lajittelemme mustiin öljyihin, ja öljynsuodattimet kiinteisiin öljyjätteisiin. Käytetyt akut lajittelemme ja varastoimme ennen toimitusta eteenpäin. Kaikki ns. kirkkaat öljyt lajittelemme erikseen uusiokäyttöä varten. Loisteputket ja paristot toimitetaan lajiteltuina Lassila & Tikanojalle.

Lakkojen ja petsien pesuliuottimista syntyvää jätettä kertyy vähän, koska käyttämämme lakat ovat nykyaikaisia UV-kovettuvia lakkoja ja petsit vesiohenteisia. Lajittelemme jätteen erikseen vesi- ja liuotinpohjaisiin jätteisiin ja toimitamme ne Lassila & Tikanojalle.

2. ENERGIAN KÄYTTÖ

Lämmitysenergia
Saamme lähes kaiken tarvittavan lämmitysenergiamme ottamalla käyttöön kaiken syntyvän puujätteen. Puujäte poltetaan kahdessa uudessa ja erittäin modernissa polttokattilassa omassa lämpökeskuksessa. Lisäksi säästämme lämmitysenergiaa ottamalla poistuvasta ilmasta lämpöenergian talteen lämmönsiirtimillä. Käytämme puujätettä myös tuotantoprosessissa tarvittavan lämpöenergian tuottamisessa. Kylminä talvina meillä saattaa tulla tarve hankkia puuhaketta tai jonkun sahalaitoksen purua, josta puristamme polttobrikettiä. Kaikki lämpöenergia on kuitenkin 100% uusiutuvista lähteistä.

Sähkö
Käyttämämme sähkö on 100% uusiutuvaa. Sähkön kulutusta olemme saaneet leikattua siirtymällä LED-valaistukseen.

Sähkö-trukit
Käytössämme olevista trukeista suurin osa on akkukäyttöisiä sähkötrukkeja, joiden akkujen lataamiseen käytetään ympäristöystävällisesti yösähköä. Vain järein ja nostokykyisin trukki toimii puhtaalla nestekaasulla.

3. RAAKA-AINEET JA TARVIKKEET

Pyrimme hankkimaan raaka-aineet luotettavilta, mieluiten suomalaisilta toimittajilta, jotka omalta osaltaan ottavat ympäristöasiat huomioon. Kaikki käyttämämme raaka-aineet täyttävät vähintään E1-normin.

Viilut
Osa käyttämästämme viilusta on suomalaista koivua ja tuontipuulajit ostamme luotettavilta toimittajilta. Lajittelemme viilut siten, että raaka-aineen käytöstä syntyvä hukka olisi mahdollisimman pieni.

Lastulevy
Ostamme käyttämämme lastulevyn Suomesta. Lastulevyn raaka-aineeksi käy sahateollisuudessa syntyvä hake, joten levyn käyttö itsessään suosii raaka-aineen ekologista ja tehokasta käyttöä.

Liimat
Suurin liimatoimittajamme on puuteollisuuden liimoihin erikoistunut Kiilto Oy, joka tunnetaan erityisesti korkeasta laadustaan. Kaikissa tarvitsemissamme liimoissa on liuottimena vesi.

Lakat
Lakkojen toimittajamme on Sherwin Williams. Pintakäsittelylinjallamme käytämme vesipetsejä ja UV-kovettuvia lakkoja, jotka ovat täysin liuotinvapaita. Ruiskulakat ja -petsit ovat myös kokonaan vesiohenteisia, joten liuotinaineopäästöt ovat yrityksessämme käytännössä olemattomia.

Pakkaukset
Kaikki tuotteemme toimitetaan kierrätettävissä pahvilaatikoissa.

4. MUUTA

Käsipyyherullajärjestelmä
Käytössämme on Lindströmin ympäristömerkityt vaihtopyyhkeet. Tämä vähentää omalta osaltaan jätteen syntymistä.

Öljyn keräys paineilmasta
Pienenä osoituksena yrityksemme halusta paneutua ympäristöasioihin on öljyn keräys paineilmajärjestelmän lauhdevedestä. Tämä laitteisto suodattimineen on melko kallis investointi, mutta se estää öljyn joutumisen ympäristöön.