BRUKS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER


Timantti serien är slitstark, men tål ändå inte vad som helst. Följ instruktionerna så bevarar Du dina möbler nya och fräscha maximalt länge.

Monterings-, bruks- och skötselinstruktioner följer med alla Timanttiförpackningar. I normala fall behövs inte bokhyllorna fästas i väggkonstruktioner. Risk för tippning finns inte om monteringen är gjord enligt föreskrifterna och ingen klättrar i bokhyllan.

MATERIAL

Trä är ett levande och varmt material. Det är helt naturligt att det kan förekomma skiftningar i färg och mönster. Det är just dessa skiftningar som gör träet/möbeln så vackert och individuellt. Bland annat växtplats, jordmån, klimat och träets ålder inverkar på egenskaperna och hur den ser ut.

Vissa träsorter, till exempel björk och de betsade färgerna är relativt jämnfärgade. Å andra sidan är speciellt valnöt en träsort där naturens skönhet syns som bäst. En intressant aspekt är att i äkta naturträ utjämnas dessa färgskillnader med tidens och ljusets inverkan. Du kan alltså utan bekymmer vänta på att möjliga färgskillnader jämnas ut när träet mognar.

TRANSPORT

Hyllorna är förpackade så att de tål normal transport.

Var mycket försiktig med att inte tappa dem på marken, det tål de inte.

Kontrollera att förpackningen är intakt.

MONTERING

1. Kontrollera att alla beställda element och tillbehör ingår i förpackningen.

2. Börja med att öppna förpackningarna som innehåller underdelarna. Lösgör tejpen försiktigt (bl.a. en kniv kan ge repor på ytan). Det bästa sättet är att öppna förpackningen i bottnen, vika ut kanterna, vända försiktigt på elementet och lyfta bort förpackningen. Då får Du genast elementet på rätt fot.

3. Ta loss hyllorna och lägg allting åt sidan. På de runda delarna kan man vid behov lossa lite på sockeln, det lösgör skyddspappret lite lättare. Det lönar sig att skära upp tejpen försiktigt eller möjligtvis på bottnen. På så vis undviker du elaka skråmor på lackytan.

4. Ställ underdelarna på plats (lämna minst 1,5 cm till väggen, eftersom toppskivan är djupare). Korrigera små fel i golvhöjden, t.ex. med ett vikt papper under sockeln. Skruva fast elementen i varandra med monteringsskruvarna.

5. Öppna förpackningarna med överdelar. Lägg metalltappar i hålen på underdelarna och lyft försiktigt överdelarna på plats. (På delarna VTR och LEY monteras fallskydd i hålen längst bak). Skruva fast elementen med monteringsskruvarna.

6. I specialfall (ifall du kombinerar delar med olika höjd bredvid varandra) passar inte hålen ihop för monteringsskruvarna. I såna fall bör man borra ytterligare skruvhål enligt behov. Detta är i normala fall inte nödvändigt.

7. Fäst toppskivorna. (Tips: Lägg först metalltapparna i skivan, då är den lättare att få på plats).

8. Fäst hyllbärarne på önskad höjd och lägg hyllorna på plats. I glashyllorna kan man fästa en låsanordning.

9. Öppna dörrpaketet och montera dörrarna, EN åt gången. Olika dörrar har olika gångjärn och gångjärnsbrickor, skillnaderna är dock rätt små. Monteringsproblem med dörrar beror oftast på att beslagen inte är de rätta. Kontrollera noggrant medföljande monteringsinstruktioner. På glasdörrar utan ramar skall alla tillskruvningar göras försiktigt för hand, aldrig med skruvdragare.

10. Komplettera hyllan med LKA lådsektionen. Du kan fästa LKA delen antingen med kombinationsskruvarna, eller dra skruvar på bottnen. Gör sista finishen genom att sätta en lös trähylla ovanpå LKA lådsektionen.

Följ instruktionerna. Då kan du vara säker på att ingenting skadas och att hyllan tål användningen den är avsedd för.

ANVÄNDNINGSMILJÖ

Hyllan är avsedd för förvaring av saker i torra utrymmen, kontinuerlig fukt skadar hyllan.

Om du låter hyllan stå i starkt solsken finns det risk för att färgen bleknar.

Ställ inte hyllan för nära ett värmeelement.

Ställ inte hyllan så att den stör passagen, t.ex. att dörrarna till rummet slår i hyllans hörn när de öppnas.

Armaturerna är godkända för användning i torra utrymmen.

ANVÄNDNING

Hyllans belastningskapacitet är dimensionerad för normalt bruk.

Glashyllorna är inte avsedda för tunga föremål.

Placera föremålen så att de inte kan falla.

Hyllorna är inte till för att klättras i, klättraren eller hyllan kan ramla.

Hyllans yta tycker inte om törnar eller vassa föremål.

Om Du ställer blommor på hyllan, se till att blomvattnet inte kan skada ytorna. Använd krukunderlag vid behov.

RENGÖRING

Målarfärg-, lack- och laminatytorna kan rengöras med vanliga, vattenlösliga rengöringsmedel.

Efter rengöringen torkas ytorna av med en fuktig trasa och torkas.

Kraftigt färgande ämnen, som t.ex. kaffe, rödvin eller rött stearin får inte lämnas kvar på ytorna, de kan lämna kraftiga fläckar.

Om Du avlägsnar svåra fläckar som t.ex. trycksvärta, te eller fett med rengöringslösningar, följ lösningstillverkarens anvisningar.

Undvik rengöringsmedel som sliter ytan.

Glasytorna rengörs med neutral (se pHvärde) rengöringslösning och en mjuk borste eller tvättsvamp. För att avlägsna fläckar eller blanka glasytor kan specialmedel användas enligt instruktionerna.

MEDEL SOM SKADAR YTORNA

Målarfärg-, lack- och laminatytorna tar skada av:

basiska och sura rengöringsmedel

skurmedel och tvättredskap som ger repor

långtidsinverkan av vatten

hett vatten

heta föremål

 

Glasytorna tar skada av:

slag och törnar

skurmedel och tvättredskap som ger repor

starka basiska rengöringslösningar

FÖRFLYTTNING

Om en färdigmonterad hylla skall flyttas skall den först tömmas på föremål. Lösgör elementen och flytta en del åt gången.

 

Viktiga paragrafer:

Produktansvarslagen (694/1990) trädde i kraft 1.9.1991

Produktsäkerhetslagen (914/1986) trädde i kraft 1.5.1987

Luonnonvärinen tammi kirjahylly

Kalustevalmistusta

Kalusteen valmistus