Sagan fick sin början, när det unga paret Rotola-Pukkila köpte verktyg för sina presentkort.

Pentti och Kaija Rotola-Pukkila inledde sin entreprenörsbana i augusti 1965. Pentti hade arbetat ett par år på en möbelfabrik och genomgått en snickerikurs i Ilmajoki. Innan Kaija blev företagare jobbade hon som kock på lantbruksskolan i Ilmajoki.

Bägge växte upp på landsbygden vilket betydde att de var vana vid hårt arbete och företagsamhet redan från barnsben.

Ingendera hade något startkapital. Till och med presentkorten som de fått som bröllopsgåva användes för att införskaffa de första verktygen och tillbehören. De tre första åren var företaget inhyst i hyreslokaler och 1968 kunde det flytta in under eget tak.

 

Diamanten slipas

Favoriter genom decennierna

De allra första produkterna var skänkar och spegelbord. Företaget koncentrerade sig dock redan i ett tidigt skede på bokhyllor, lite senare på hyllserier. Soffbord och garderober blev komplementartiklar.

Till en början var teak, mahogny och palisander de mest populära trädsorter. 70-talets modefluga blev mörka färger i form av betsad koto- och ekfaner. Första halvan av 80-talet var björkens uppgång, senare halvan bokens. Bok var populärt ännu på 90-talet, men här kom även körsbär in i bilden.

Produktnamnet TIMANTTI togs i bruk i början på 70-talet. De första Timantti produkterna var traditionella tredelade bokhyllor. Dessa bokhyllor producerades ända till slutet på 80-talet. Modellerna förnyades med jämna mellanrum, men sammansättningen kvarstod. Modeller som TIMANTTI 1, TIMANTTI 10, TIMANTTI 10 lux och TIMANTTI 100 lux återfinns ännu idag i tusentals hem.

I slutet på 70-talet och början på 80-talet fick den tredelade bokhyllan ge plats åt hyllserien (den nuvarande). TIMANTTI 3600 var ett seriöst försök, men kanske lite före sin tid. TIMANTTI 700 var en bra produkt, men dess design och kvalitet (speciellt kantlösningarna) krävde mera produktutveckling.

Företaget tog beslutet att börja planera en ny hyllserie med hög kvalitet och tidlös design. Resultatet blev TIMANTTI 800 eller bättre känd som enbart TIMANTTI. Året var 1984. Till en början var antalet delar under 20 st och fanns i färgerna björk och betsad ek. Bok kom med redan efter ett par år och mahogny i början på 90-talet. Nya träsorter och färger har efter dess introducerats allt efter de nya trenderna.

 

Möbelaffärer och affärer på exportmarknaden

P. Rotola-Pukkila Oy:s kunder på hemmamarknaden utgörs av privata möbelaffärer. De flesta kundförhållanden inleddes redan på 70-talet. Tidigare samarbetade företaget även med olika affärskedjor.

Exportverksamheten inleddes redan på 70-talet, men betydelsen minskade mot början av förra decenniet. Till en början riktade sig exporten främst till Norge och Sverige. I början av 90-talet ledde den svaga, inhemska efterfrågan till ökad aktivitet på exportmarknaden. Företaget har exporterat till flera länder i olika världsdelar. I dag går exporten främst till Sverige, Norge, Ryssland, Polen och Baltikum.

 

Människor, år och tillväxt

I början arbetade Pentti och Kaija på tumanhand, men snart behövdes mera arbetskraft. Antalet anställda ökade snabbt under 70-talet till trettio personer, i mitten av 90-talet sysselsatte företaget redan 40 personer. Orsaken var en kraftig expansion av exportverksamheten samt ett ökande antal nya, mycket arbetsdryga specialdelar.

De flesta anställningar har varit långvariga, från tio upp till drygt tjugo år. Det betyder hög kompetensnivå som sedan syns i hög kvalitet på produkterna.

 

Livlig verksamhet och större lokaliteter

Den första hallen stod färdig 1968 och omfattade ca 500 kvadratmeter. Verksamheten tog emellertid snabbt fart och redan följande år byggdes hallen ut. Tillbyggnader har därefter byggts regelbundet, idag (2014) förfogar P. Rotola-Pukkila över moderna lokaliteter på mer än 20 000 kvadratmeter.

 

Milstolpar genom tiderna

1968 första egna hallen på 500 kvm 1969 utvidgning ca 500 kvm

1971 skild ytbehandlingsutrymme ca 440 kvm. Idag är fanéravdelningen här.

1973 byggdes en 1800 kvm hall för monteringsavdelning, lager, kontor och sociala utrymmen.

1978 byggdes en 2000 kvm hall där ytbehandlingslinje, montering, lager- och lastplats placerades.

1982 träavdelningen renoverades. Hallarna byggda 1968 och 1969 revs, istället byggdes en ny högre och brandsäkrare byggnad. Samtidigt gjordes en lagerplats på 300 kvm för paff som idag används som normal lagerutrymme.

1982 Pentti och Kaija Rotola-Pukkila fick motta utmärkelsen "årets företagare" av Kauhajokis Företagare ry (Kauhajoen Yrittäjät ry).

1984 nuvarande Timantti 800 hyllserien påbörjades. Första färgerna var vitlackad björk och mörk ek.

1986 kommande favoritfärg bok kom med som tredje träslaget.

1987 konferens- och utställningslokaliteterna blev klara.

1989 byggdes ett råvarulager på ca 1000 kvm, som ännu fungerar som mottagnings och lossningsplats. Samtidigt renoverades och förnyades verkstaden och fanéravdelningen.

1990 byggdes mera lagerutrymme och lastningsplatsen placerades på ett nytt ställe.

1991 sågspånlagret förstördes i en brand. Byggdes nytt. Incidenten orsakade en månadslång stopp i produktionen. Leveranserna kunde dock ske normalt, tack vare ett stort/bra lager av produkter.

1991 export till Sverige började.

1992 Fjärde träslaget mahogny kom med som färgalternativ.

1996 Femte träslaget körsbär togs i produktion direkt vid årets början. Färgen blev snabbt väldigt populär.

1996 pafflagret expanderades och dessutom förbättrades råvarulagrets lossningsutrymmen.

1998 byggdes en hall, som fungerar som lagerplats för färdiga produkter.

2000 sjätte träslaget, björk natur, togs i produktion.

2000 återigen expanderades lagerutrymmen, främst på grund av det sjätte träslaget. 1800 kvm byggdes till, nu förfogade Rotola-Pukkila tillsammans en yta på ungefär 13.000 kvm (största delen lager). I den nya utvidgningen finns expedition och en del av kontorsverksamheten.

2000 Meble Finlandia, dotterbolaget i Polen. Byggprojekt blev klart och i augusti kunde försäljningen starta i nya utrymmen.

2000 Finlands Affärsmannaförening (Suomen Liikemiesyhdistys) valde företagets grundare, VD Pentti Rotola-Pukkila, till årets affärsman. Det var första gången som denna titel landade i möbelbranschen. Pentti Rotola-Pukkilas tal från 1.9.2000 kan du läsa här.

2001 P. Rotola-Pukkila Oy blev utnämnd som en av de bästa leverantörer av EuropaMöbler kedjan. Utnämningen skedde vid EuropaMöbler-kedjans årliga mässan i Jönköping 14.8.2001. Argumentationen lät: "P. Rotola-Pukkila Oy har som ny leverantör klivit upp till topp tio placering, och utvecklingsmöjligheterna för samarbete anses vara väldigt goda".

2001 stora maskininvesteringar på fanéravdelningen. Efter investeringarna kom vi upp på en hög teknisk nivån, vilket återspeglade sig direkt i ännu bättre kvalitetsprodukter.

2001 Exporten till Norge fick nytt liv.

2001 aktiv poduktutveckling och design - Timantti serien utökades med många nya delar.

2002 EuropaMöbler-kedjan utnämnde P. Rotola-Pukkila Oy för en andra gång till en av de bästa leverantörerna. Utnämningen skedde vid EuropaMöbler-kedjans årliga mässan i Jönköping 15.8.2002.

2002 Generationsväxlingen på P. Rotola-Pukkila Oy förverkligades enligt planerna. Pentti och Kaija Rotola-Pukkilas söner Mikko, Pauli och Hannu köper bolagets hela aktiestock. Som ny VD börjar Mikko Rotola-Pukkila, ordförande för styrelsen blir Hannu Rotola-Pukkila.

2002 EuropaMöbler kedjan föreslog att vi skulle ta in en ny träsort i sortimentet - Natur Ek. Denna sjunde träsort kallas för EK av alla på fabriken, även om det på finska heter "tammi". Eken är populär speciellt i Sverige, men efterfråga finns även i Finland.

2003 EM-kedjan (före detta Europa Möbler) utnämnde P. Rotola-Pukkila Oy för en tredje gång till en av de bästa leverantörerna. Utnämningen skedde vid EM:s årliga mässan i Jönköping 20.8.2003. Denna gång fick vi motta ett diplom för årets bästa leverantör. Utmärkelsen är det värdefullaste erkännande som EM ger.

2003 monteringsavdelningens utvidgning på 400 kvm blev klar i oktober. TV-bänkarna monteras i detta utrymme.

2003 P. Rotola-Pukkila Oy köpte grannfastigheten - dit flyttades verkstaden och alla reparationsprojekt. Rotola-Pukkila fick härmed över 1000 kvm mera utrymme, och nästan en hektar marktomt för framtida utvidgningar.

2004 Andra Finansminister Ulla-Maj Wideroos och riksdagsman Lasse Hautala besökte Kauhajoki och bekantade sig med vårt företag.

2004 Spånlagret utsattes för en brand på morgonkvisten. En gnista från en cirkel dagen innan tros med största möjliga sannolikhet vara brandorsaken. Branden begränsades till spånlagret, vilket lyckligtvis gjorde skadan mindre. På grund av branden blev det en veckas paus i produktionen på träavdelningen, men allt annat rullade på helt normalt. Vi vill tacka Kauhajokis frivilliga brandkår för exemplariskt utförd släckningsarbete.

2004 Första delen av den stora 3400 kvm utvidgningen blev klar. Nya lagerlokaliteter på 660 kvm togs i bruk.

2005 Den nya värmecentralen invigdes. Utrustningen levererades av Vaasan Kuljetuskanavat Oy

2005 Direkt på våren fortsatte vårt utvidgningsprojekt. På sommaren revs den gamla värmecentralen och spånlagret, istället kom en ny träavdelning. Arbetet på den nya avdelningen började i augusti (maskinlinjen). Då blev hela 3400 kvm utvidgningsprojektet klart och efter det förfogar företaget moderna lokaliteter på ungefär 20.000 kvm.

2005 På hösten introducerades åter igen en ny träsort - valnöt. Nyheten presenterades för första gången på höstens Habitare mässa.

2006 På sommaren presenterades den nya serien Proline.

2008 Exporten till Norge fick ett nytt lyft i form av ett nytt kedjeavtal. Skeida AS började sälja Regal.

2009 Efter noggranna tester och experiment, presenterades en ny vit färg till både Timantti och Regal. Vitbetsad finsk björk. På Habitare mässan 2009 presenterades den för första gången.

2009 Byggdes ett litet lagerutrymme. Tanken var att sommartid fylla lagret med briketter för att sedan vid smällkalla vintrar komma i användning. P. Rotola-Pukkila Oy använder endast inhemska, förnyelsebara, träbaserade energikällor vid uppvärmning. Samtidigt förverkligades utvidgningen på ca 500 kvm - ett pafflager, eftersom vi behövde mera utrymme på grund av den nya färgen.

2010 Nyheten PRIME såg dagen ljus när den presenterades på Stockholmsmässan. Seriens prototyp visades dock upp redan ett år tidigare.

2011 Kollektionen växte igen, när Timantti och Regal fick en ny färg - svart ask. Alla raka moduler producerades i svart ask, och dessutom fräschades den upp med frostade glashyllor och LED-belysning. Feedback från Habitare var väldigt positivt. Besökarna var överraskade över den moderna looken på möbeln.

2012 Kom vi in på ett helt nytt material, när vi presenterade färgen vitlack för allmänheten. Endast miljövänliga målfärger andvänds vid produktion, basen med UV och ytan med vattenbaserad målfärg. Denna nya färg är helvit, så det är enkelt att kombinera med andra möbler. Testa lite med vårt online planerigsprogram, hur en bokhylla kunde se ut när man kombinerar vitlack med till exempel svart eller annan träfärg.

2014 Presenterade vi en ny färg för den norska marknaden. Vitpigmenterad lackad ek är den senaste trendfärgen, som först steg i popularitet i Norge, och senare också i Sverige. 

2014 Vid sidan av hyllserierna tog vi in en helt ny produktgrupp, nämligen interiör- och bastupaneler. Under hösten 2014 byggde vi upp ett återförsäljarnätverk i Finland.